Privacybeleid

InnerJewels geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor het verwerken en verbeteren van de dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van InnerJewels. Hier kun je lezen welke gegevens worden verzameld, waar ze voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen we uit op welke wijze we de gegevens opslaan, hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen.

Je kunt onze website bezoeken en rondkijken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken, tenzij je uiteraard met gebruikersnaam en wachtwoord inlogt. Je kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van je internetprogramma of browser (bijvoorbeeld door “Bestand” en vervolgens “Opslaan als…” te selecteren).

Webwinkel en webhosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce.
We hebben voor de webhosting gekozen voor KeurigOnline.
De beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encriptie en een sterk wachtwoordenbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

De nieuwsbrief wordt vanuit Mailchimp verstuurd. Daar worden jouw persoonsgegevens beveiligd opgeslagen. Je kunt je ten alle tijden afmelden voor de nieuwsbrief die vanuit de website wordt verzonden. Je ziet onderaan de nieuwsbrief de ‘unsubscribe’ link  Je ontvangt de nieuwsbrief dan niet meer.

Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere technologieën  die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening.

Wij maken voor ons zakelijk e-mail verkeer gebruik van de diensten van KeurigOnline. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij behandelen al ons e-mail verkeer vertrouwelijk.

Gegevensregistratie

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens nodig. Als jij je bij ons inschrijft, worden naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten, waarom je specifiek hebt gevraagd. Dus wanneer je een bestelling bij ons doet of wanneer je de inloggegevens aanpast.

InnerJewels verwerkt drie soorten gegevens: identiteits-, betaal- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens, noodzakelijk voor het bestel- of registratieproces:

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
E-mailadres
Telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer

De bestelgegevens gebruiken wij om jouw bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk te bezorgen. Het e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn, wanneer er overleg moet worden gevoerd over de bestelling. Het e-mailadres dat je invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Verkeersgegevens

Hieronder vallen het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie**, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van de navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden bekeken, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres, dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden.

Vanwege die nieuwe AVG wet verbergen we de IP adressen.  Wanneer IP-masking is ingeschakeld, verwijdert Google Analytics de laatste acht cijfers van IP4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen van de bezoeker voordat deze worden gebruikt en opgeslagen. Dit gebeurt op de website zelf dus aan de bron, hierdoor komen de gegevens niet terecht in Google Analytics.

Technische coockies

InnerJewels gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. InnerJewels gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Doelen en gegevensverwerking

InnerJewels heeft de volgende gespecificeerde doelen, grondslagen, voor ogen met het verwerken van de identiteitsgegevens:

Praktisch doel, de toestemming is nodig voor:
Het verwerken van de bestelling.
De bezorging van de bestelling op het door jou gekozen afleveradres.

Administratief doel:
De betalingsgegevens verwerkt InnerJewels voor de overeenkomst van administratieve doeleinden, namelijk: de betaling van jouw bestelling.
De gegevens van je sieraden worden bewaard voor het verlenen van garantie en extra service.

Wettelijke verplichting:
De facturen en de adresgegevens worden verwerkt voor het voeren van de boekhouding en 7 jaar bewaard voor de belastingdienst.

Communicatief doel:
Verkeersgegevens verwerkt InnerJewels voor communicatieve doeleinden, zoals het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van Irene Schildkamp en ik zelf natuurlijk en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Veilige gegevensoverdracht
Je persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor jouw bestelling, als voor de klantlogin. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Niemand kan weliswaar absolute veiligheid garanderen, maar wij beschermen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van je gegevens door onbevoegden.

Tot slot

Mocht je, na het lezen van deze privacy policy, toch nog vragen hebben over de bescherming van de privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Met wie werk ik samen

InnerJewels verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. InnerJewels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze overeenkomsten zijn gesloten met boekhouder, webmaster, webhosting.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens

Alle gegevens die bekend zijn bij me worden bewaard om garantie op de sieraden te kunnen bieden. Maar ook om op afstand een sieraad bij te kunnen maken, klachten te kunnen behandelen en reparaties te kunnen verrichten.

Recht van vergetelheid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door InnerJewels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@innerjewels.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .