Herroepingsrecht

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de InnerJewels zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@innerjewels.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzondering retourneren

Alle sieraden waarin DNA materiaal is verwerkt, zoals moedermelk, as, haartjes. Ook alle sieraden met een vingerafdruk of een op verzoek aangebrachte gravure kunnen niet worden geretourneerd.

Sieraden die gedragen zijn kunnen natuurlijk ook niet retour. Dat is te zien aan verbroken stickers, gebruikssporen en/of schade aan het sieraad.

Garantie

InnerJewels garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden, gedurende een termijn van 6 maanden, de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert InnerJewels gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen.

De consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst, zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.

InnerJewels staat niet in voor gebreken, die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat InnerJewels in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Maar…InnerJewels zou InnerJewels niet zijn als we het niet zouden willen oplossen. Problemen leg je gewoon neer bij me en we komen er altijd wel uit!

Adresgegevens

InnerJewels, Irene Schildkamp
Adres: Oude Weerseloseweg 1A, 7595 MX Weerselo
info@innerjewels.nl
Tel. 0541-662575 of 06-23379642

KvK:  08104022
BTW: 061412521/B01

Bankgegevens:
KNABbank: IBAN NL89KNAB0256469989

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
InnerJewels
Oude Weerseloseweg 1a
7595 MX Weerselo
info@innerjewels.nl
06-23379642

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                     — Bestelnummer :

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.